กล้องวงจรปิด Analog คือกล้องวงจรปิดรุ่นแรกๆที่ต้องใช้กับ DVR ระบบ Analog เช่นกันซึ่งความคมชัดโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 450 TVL- 1200 TVL และต้องเดินสาย 2เส้นคือสายไฟเลี้ยงกล้องกับสายสัญญาณภาพ

This website use cookies

This website uses cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website to personalise content and adverts and to analyse our traffic using Google Analytics.