เครื่องบันทึกNVR คือเครื่องบันทึกภาพจากกล้องไอพี (IP camera) ซึ่งมันสามารถเดินสายได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ NVR ไปกล้องไอพีโดยผ่าน Router เป็นตัวกลางหรือจะต่อผ่าน HUB,Switch และ Access Point ทำให้การเดินสายยืดหยุ่นและประหยัดมากขึ้น โดยที่คุณภาพของภาพยังดีเท่ากับเครื่องบันทึกDVR

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.