ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

หจก.ชาญชัยออโต้เมชั่น(สำนักงานใหญ่)

CHANCHAI AUTOMATION LTD., PART.

444 ชั้น 2 ห้อง2 บี40 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กทม. 10300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0103532522806
TEL: 081-831-2415
Website: https://www.pccthailand.com

ใบกำกับภาษี

วันที่:

หมายเลขบิลที่:
นามผู้ชื้อ:

ที่อยู่:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
NO. รายการ จำนวน ราคา รวม +
ตัวหนังสือ:
ยอดรวม:


ผู้รับเงิน ______________ ผู้รับบริการ _______________
This website use cookies

This website uses cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website to personalise content and adverts and to analyse our traffic using Google Analytics.