นโยบายการคืนเงินและรับประกันสินค้า

บริษัท PC&C มีนโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า มีอยู่ 2 กรณี

  1. สินค้ามีปัญหา เก่า ไม่ตรงรุ่นที่สั่ง ใช้งานไม่ได้
  2. สินค้าจะต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าหากเกิน 7 วันจะเข้าสู่ระยะเวลารับประกันสินค้า ซึ่งเมื่อสินค้ามีปัญหาเราจะซ่อมให้ฟรีไม่คิดค่าอะไหล่ (ยกเว้นกรณีลูกค้าทำเสียเอง) จนหมดระยะเวลารับประกัน

โดยทั้ง 2 กรณีหากลูกค้าจะต้องส่งพัสดุสินค้าคืนมาที่เราแล้วเราจะทำการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้โดยมีกระบวนการคืนดังนี้

กรณีชำระด้วย Paypal

เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยผ่านทาง Paypal เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าเราจะตอบรับทาง Paypal ให้โอนเงินคืนไปหาคุณได้ทันที

กรณีไม่ได้ชำระด้วย Paypal

ลูกค้าจะต้องทำเรื่องส่งสินค้าคืนและลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับเมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าแล้วเราจะโอนเงินคืนกลับไปให้ทันที โดยส่งมาที่ 1900 พีซีแอนด์ซี ช๊อป มาบุญครองชั้น 4 ถ.ปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตพญาไท 10330 กทม.

และทางบริษัทไม่มีนโยบายจ่ายคืนค่าสินค้าเป็นเงินสด กรุณาแจ้งเลขที่บัญชีด้วยนะคะ

ขอบพระคุณคะ

ช๊อปปิ๊งให้สนุกนะคะ